Gumuz Website

K'otaja progaraamiya

Nakibord nalasa-gumuz naguuk'ot kasa-engliz daawot alaabas' maanzaha kajinda. Kámaañalana duugahats jindila-çanooraga alek'otuuka sa-gumz. Alanaakwe duu'o s'eema BG kiord. Káñaajalana, daagah naguçawe kágu-kibord kálagumuz kamagahama, kámbitaçak'on jinda kamagahama kágu-kibord ká-ala.